Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Närv: Jan H. ordf. Peter E. Thomas U. André E. Hanna O. Staffan O.
• Rapport från TRs möte med Hästägarna 15 sept. på Best Western Bromma. Medel till aktiva var högst på agendan. Vi skall kalla Maria Croon, Petter Johansson och ev. en styrelsemedlem från svensk travsport till ett möte innan budgeten från ST läggs ut. Vårt krav är att prismedel som ST drog in inför 2020 skall återställas (50 miljoner) vidare en indexreglering som inte gjorts senaste 2 åren (25 miljoner/år = 50 miljoner) totalt är våra krav till aktiva 100 miljoner inför 2021. Utvärdering av licenser som Petter Johansson STs sportchef utlovat kommer att göras efter 15 oktober då de har varit i gång 1 år. Fasta proppar är en punkt som framförts från TR men inget har hänt i frågan trots påstötning från TR. Tävlingsplaneringen är en fråga som TR blivit lovade att få lämna synpunkter på men inte blivit hörda.

• 27 okt. träffades TRs styrelse, styrelsen för Travhästägarna, Maria Croon och Petter Johansson på Best Western. Vårt krav mottogs inte med förståelse från Maria utan hennes första fråga var vilken bana vill ni lägga ner…. Vi tryckte på att trovärdigheten från ST mot hästägarna och övriga aktiva blir svår att försvara när ATG uppvisar rekordsiffror c:a 680 milj. över budget. Maria och Petter fick med sig vårt budskap till ST. Petter presenterade licensutredningen där man kontaktat några utvalda tränare (c:a 10-12 st.) om deras synpunkter.

• Svensk Travsport hade presskonferens torsdagen den 29 oktober 2020 gällande fallet Propulsion.
Det är från Svensk Travsports sida beslutat att samtliga Propulsions starter gjort i Sverige från år 2015 och framåt skall ogiltigförklaras och resultatlistorna skall korrigeras. Det rör sig om ca sek 26 300 000D som skall omfördelas i de lopp som Propulsion deltagit.
Ansvarsfrågan har man överlämnat till Svensk Travsports Ansvar- och disciplinnämnd. Dom förväntas inom en månad.• Under onsdagen den 4 november hade vi möte i Strategisk Samråd (rådgivande organ till Svensk Travsports styrelse), rådet består av Mats Norberg (ordförande) 4 ordförande från Mantorp, Jägersro, Rättvik och Östersund samt 4 ordförande från BAS: ASVT, Travhästägarna, BTR och Travtränarnas Riksförbund samt från Svensk Travsport: Maria Croon och Ulf Hörnberg. Även här lyfte vi kravet om medel till aktiva ökas med 100 millioner under 2021. Trots bra stöd från Jägersros, Rättviks och Östersunds ordföranden fick vi inte något vidare gehör från ST:s delegation. Budgetförslag för 2021 tas på ST:s styrelsemöte den 19 november och vi återkommer såklart med information så snart förslaget är klart.

• Under veckan fick Svensk Travsport en skrivelse från skatteverket gällande momsfrågan

Och Mats Norberg ger här sin syn på saken:
Momsfrågan för aktiva
Enligt HFD:s dom i dec/19 kring förhandsbeskedet om moms så sades följande:
”Det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare som är en beskattningsbar person låter en häst starta i en travtävling där tävlingsarrangören lämnar en ersättning om 500 kr till samtliga startande oavsett placering. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till detta belopp även om hästägaren får ytterligare ersättning baserad på hästens placering i loppet”

Enligt denna dom så fastslås att alla prispengar och ersättningar som baseras på placering i tävlingar är en momsfri omsättning.

Nu har Skatteverket precis kommit med nästa inspel i den här frågan och det gäller VEM som ska anses vara s.k. ”beskattningsbar person”, dvs vad krävs för att anses vara momspliktig (erhålla moms och redovisa moms på den garanterade prispengen) och därmed kunna göra avdrag för ingående moms, dvs momsen på alla kostnader.
Bifogar Skatteverkets förslag till ställningstagande om detta. Deras slutsats är tyvärr det som jag befarat och varit orolig för och det kan ni läsa om på sidan 2 i dokumentet.
Den som bara erhåller ”startpeng” (SKV:s benämning) om 500,kr/start för sin travhäst kan inte anses vara beskattningsbar person. Vilket innebär ingen grund för att kunna momsregistrera verksamheten.
TR kommer att aktivt agera i frågan i samarbete med ST och extern expertis.

Travtränarnas Riksförbund
Staffan Osterling/Jan Halberg