Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Uhrberg rapporterade från mötet med Star och STs ordförande Marjaana Alaviuhkola. Marjaana hade fått uppfattningen att alla var nöjda med licenserna men kommer att ta upp frågan med sportchefen Petter Johansson. TR tryckte på att vi vill ha tillbaka lärlingslicensen. Marjaana återkopplar till Star.

Jan och Staffan hade ett teamsmöte med Almega ang. Kommunals äskande inför förhandlingar i avtalet om hästskötare. Antalet lördagar som en hästskötare skall jobba vill facket att 22 lördagar/år är max. Vad säger hästskötarna har facket kollat med sina medlemmar? Almega vill ha ett avtal som sträcker sig över tre år med märket som utgångspunkt. TR återkommer med mer information efter första förhandlingen med kommunal.

Medel till aktiva som TR och Hästägarna framfört vid möte med Maria Croon och Petter Johansson där vi begärt återförande av 50 milj. som STs styrelse drog in 2020 återförs där pengarna togs. Dessutom 50 milj. som är en indexuppräkning av medel till aktiva för de senaste3 åren. STs styrelse har styrelsemöte om budget i början av dec. vad som bestäms där kommer att meddelas våra ordförande.
Momsfrågan har ST med skattejurister avgivit svar till skatteverket och vi avvaktar vidare utveckling i frågan.