Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Vid det senaste strategiska samrådet framförde undertecknade organisationer att prismedlen för 2021 utöver 2020 nivå skulle bestå av två delar: Ett återställande av årets neddragning med 50 Mkr och en kompensation av tidigare års uteblivna höjningar p.g.a inflation mm.

Bakgrund: Vi aktiva levererar allt underlag för att sport och spel överhuvudtaget skall kunna genomföras. Det är bara våra medlemmar i hela organisationen som personligen satsar pengar för att ST och ATG skall kunna fungera. När besparingar tidigare har gjorts har vi aktiva ställt upp och godkänt neddragningar av prismedlen. Vi har dragit det tyngsta lasset år efter år. När ATG behövde pengar, som man inte hade, för att utveckla sin produktportfölj ställde vi upp och det s.k. pokalåret blev till, med löfte om framtida ”guld och gröna skogar”

Det har vi som var med blivit hånade för personligen. Senast i Sulkysport när man fick reda på styrelsens budget och vårt tillkortakommande igen. Nu när ATG, pga. pandemin, har gjort stora vinster och kan leverera stora summor pengar till sin ägare anser vi att främst hästägarna skall ha en rimlig del av den kakan. Hästägarna har under detta år fått se sina hästar på TV eller andra visuella medel. De har gjort sina ekonomiska satsningar utan att kunna vara på plats. De har endast sett fakturorna live.

Vi anser att oproportionerligt mycket pengar sätts in för att sanera skulder till nackdel för de som satsar pengar ur egna fickor d.v.s. hästägarna och till fördel för vilka? Det kan inte vara rimligt att vi som alltid ställt upp för att ATG och ST skall kunna utvecklas, nu när det finns pengar, återigen skall stå i skamvrån och titta på när pengarna fördelas. Vi har dessutom denna gång inte fått vara med och lägga förslag på hur pengar som skall gå till oss skall fördelas. Det gjorde vi tidigare i sportbudgetgruppen.

Ovanstående har vi vid flera tillfällen påpekat i grupper där vi är representerade och andra möten. I torsdags såg vi en sista möjlighet att får förklara hur vi ser på dagens situation på ett teamsmöte med Ordförande och VD för ST. Vi möttes med kalla handen. Det fanns ingen förståelse för våra synpunkter och skäl. Om förståelse ev. fanns var den djupt fördold. ”Lagt kort ligger”. Därför skriver vi detta brev till alla i styrelsen i hopp om att få någon snabb respons innan vi meddelar våra medlemmar att det är kört för oss med mer prismedel.

Ordf. i Travhästägarna, Travtränarnas Riksförbund och ASVT Mikael Melefors Jan Halberg Ingemar Alin.”