Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Närvarande: Jan Halberg ordf., Peter Eriksson, Thomas Uhrberg, Per C Johansson, André Eklundh och på särskild kallelse: Staffan Osterling (sekreterare)

Jan och Staffan var inbjudna till ett teamsmöte med Jonny Staf (ST), Maria Croon (ST), Ulf Hörnberg (ST) och Petter Johansson (ST). Maria Croon välkomnande och inledde kort att tanken med mötet är att det finns ett glapp i kommunikationen och att vi gemensamt har en hel del stora frågor som vi bör adressera. Det är allt från hur de olika grupperna/kommittéerna fungerar till vilka frågor som är viktiga för TR och även för ST.
Protokoll från mötet finns på hemsidan.

Jan rapporterade från strategiskt samråd. STs styrelse kommer att föreslå en omorganisation som innebär att vi aktiva mister vårt ägandeskap och därmed vår plats i förtroenderåd och fullmäktige.

Möte med Almega och kommunal ang. nya avtal för vår personal är uppskjutna av kommunal tills vidare.

STAR och Thomas Uhrberg har inte fått någon återkoppling från ST ( Maarjana) efter deras möte ang. Licenser. Thomas påpekade skarpt att om vi vill ha personal och nya som vill satsa på att bli proffstränare i framtiden måste vi ha en lärlingslicens för våra anställda.
Nät har sökt att få ett möte med TRs styrelse och vi har inget emot detta. Staffan har varit i telefonkontakt med Björn Damm att vi motser ett förslag på mötesdatum och agenda.

OBS!! anmäl er till : öppen utbildning (moms/beskattningsbar person) ta kontakt med Jan H.

Vid pennan: Staffan Osterling