Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Anteckningar från styrelsens onsdagsmöte 3/3-21

Närv: Jan Halberg, Peter Eriksson, André Eklund, Thomas Uhrberg och Per C Johansson
Särskild kallelse: Staffan Osterling sekreterare

Inbjudan från Erica Lindberg LRF häst skickas ut till våra medlemmar
ATGs årsbokslut presenterades för styrelsen som var tidernas högsta 400 miljoner över budget vilket innebär en kraftig ökning av medel 2 miljarder till ST och hästsporten
Rapport från senaste reglementsmöte, finns på vår hemsida
Per Nordströms initiativ att genom sponsorpengar tilldela hästskötarna premier i de större loppen och STL. Styrelsen bestämde att frågan tas upp på vårat årsmöte
Årsmöte TR 2021 styrelsen bestämde att mötet kommer hållas digitalt vecka 16 eller 17 slutet av april. Jan och Staffan fick i uppdrag att bestämma dag.
Nästa onsdagsmöte 7 april bestämdes vara ett styrelsemöte 13:00-16:00 där Claes Svensson ordf. valberedningen kommer att bjudas in.

Domsjö 6 mars vid pennan:

Staffan Osterling