Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

ST kallade Jan och undertecknad till ett teamsmöte avstämning dialog och samarbete TR/ST där vi bjöd in våra nya styrelseledamöter Markus Pihlström och Conrad Lugauer att deltaga.
TR framförde sitt tidigare krav om att det måste införas en lärlingslicens om vi vill ha en återväxt av travtränare. Conni tyckte det var en självklarhet att tränarna var representerade i STs styrelse för att kunna påverka inriktning och beslut.
Långa diskussioner om pokalpengar, organisation, förtroende, prismedel.
Vi ville också få klarhet i vem som bestämmer innehållet i våra TV-sändningar efter gårdagens GS75-sändning där man tog upp en diskussion om drivningar i våra lopp och en oro inför elitloppet med utländska kuskar.
Det beslutades att vi måste dra åt samma håll för att hålla vår sport på den höga nivå som vi har i dag och gemensamt skapa tro på framtiden. Därför kommer TR att bjuda in Maria och representant från ST:s styrelse till våra styrelsemöten med förutbestämt vilka frågor som vi vill ta upp.

Vid pennan:

Staffan Osterling