Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Minnesanteckningar fört vid TRs styrelses onsdagsmöte 5/5-2021
Närv: Jan H, Connie L, Peter E, André E, Thomas U, Per C J, och Markus P.
På särskild kallelse: Staffan O.

• Diskuterades åtgärdspaketet hur går vi vidare om inte STs styrelse lyssnar och vill föra en dialog med oss. Punkter som diskuterades var Måldomare, Licenser, Drivningar.

• Nytt möte med Marjaana A. och Maria C. och då ha en uttalad strategi om medel till aktiva (50 milj.) som vi har framfört till STs styrelse. Fråga till Marjaana : Vad skulle du göra/agera i våran situation ang. skrivelser som inte besvarats?