Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Möte TRs styrelse onsdagsmöte 17/5-21
Närv: Jan Halberg, Thomas Uhrberg, André Eklundh, Per C Johansson och Markus Pihlström. På särskild kallelse : Staffan Osterling
Styrelsen har på tidigare möten diskuterat vilka som är prioriterade frågor utan inbördes ordning. Innan vi begär möte med Maria och Marjaana måste vi ha prioriterade frågor som vi framför. Styrelsen kom fram till denna ordning:
1. Prismedel till aktiva (höjning som tidigare begärt för -21 50 milj)
2. Lärlingslicenserna skall återställas
3.Tävlingsplanering.
4. Fasta propositioner
5. Drivning, Jänkarvagn voltstart

Vilka skall närvara från styrelsen när vi träffar Maria och Marjaana och när?
Bestäms vid nästa onsdagsmöte 2 juni 2021