Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

TRs styrelsemöte onsdagsmöte 2 juni-21
Närv: Jan H. Conrad L. André E. Per C J. Peter E.
På särskild kallelse: Staffan O.
• Hemsidan diskuterades
• Bestämdes att vi kommer att begära ytterligare 50 milj. till prismedel åt aktiva för -21
Kommer att vara en nivåhöjning till 100 milj. för -21
• Vi kommer att framföra frågorna Lärlingslicens, Centrala proppar som vi hoppas vi kan diskutera med ST på ett fysiskt möte i slutet på juni