Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Styrelse/onsdagsmöte Travtränarnas riksförbund 7/7-21
Närv: Jan H, Peter E, Conrad L, och Per C. Markus P. var närvarande en kort stund
under mitten på mötet
Särskild kallelse: Staffan O.
• Diskuterades när vi skall hålla fysiskt styrelsemöte. Förslag blev i samband
med jubileumspokalen återkommer med datum och plats.
• Kort rapport från reglementskommitén. Förbud av jänkarvagnar i voltlopp som
kommer att genomföras med övriga Norden 1/1-22. Drivning kommer att
ersättas av maning i reglementet. ST vill godkänna förlängning av körspöet till
140 cm.
• Rapport från förtroenderåd. ST jobbar vidare med förslag 1 ( Förslag att ST
drivs i AB-form). På en direkt fråga från Jan till Maarjana om höjda prismedel
till aktiva under 21 blev svaret INGA NYA MEDEL under året, banorna kan få
medel i första hand under året.
• Joakim Lövgren var den punkt som vi ägnade stor uppmärksamhet och
diskussion åt.TR har bestämt att vi skall stötta Joakim till 100% i detta ärende.
TR har vid kontakt med vår organisation fått känslan att man inte kommer att
driva ärendet mot länsstyrelsen i Skåne utan lämnar en av sina mest
respekterade tränare till vargarna. Jocke är inte fälld i ärendet av
måldomarnämden för drivning under loppet utan rapporterats av
dopingpersonalen efter loppet.
Travtränarnas Riksförbund kommer att ta ny kontakt med ST och Maria Croon
då detta är ett omyndigförklarande av vårt reglemente. Detta måste
överklagas och drivas rättsligt i civil domstol mot länsstyrelsens agerande

Vid pennan:
Staffan Osterling