Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Anteckningar förda vid TRs onsdagsmöte 15/9-21
Närv. Jan Halberg, Peter Eriksson, Thomas Uhrberg, Per C Johansson, Conrad Lugauer, André Eklundh och Markus Pihlström.
På särskild kallelse Staffan Osterling
• Jan rapporterade från Fullmäktige och förtroenderådet efter mötet på Jägersro derbyhelgen En ny organisationsplan för Svensk Travsport presenterades som förslag. 9 personer till styrelsen: 3 oberoende 4 från travsällskapen och 2 från aktiva bas. TR kommer att ta kontakt med valberedningen. Förslag inför 2022 om medel till travsporten 120 milj. 80 till travsällskapen och 40 till aktiva.
• Ekonomin presenterades av Staffan och det fanns inget att anmärka.
• Thomas fick i uppdrag att tillsammans med kunnig ekonom granska STs bokslut
• Staffan rapporterade att Breeders Crown kommer att utökas med ett försök -22 (7 st) fem första i varje försök till semifinaler.
• ST har kallat till Basmöte 6 okt. på Best Western. Jan och Staffan deltager
• Diskuterades om framtida medel till aktiva 2022-2023-2024. Bla. en fast summa baserat på ATGs omsättning föreslogs.
• Bestämdes att Staffan och Jan skulle författa en skrivelse till våra aktiva där vi begär inför -22 ökning med 100 milj. och 50 milj som inte kommit för -21 vidare saknas fortfarande 5 milj. när man skulle återställa de 50 milj. som man tidigare återtagit .
Totalt kommer TR att begära 100+50+5 = 155 milj. i nya medel till aktiva inför 2022
• Dopingfrågan är något som diskuteras och ligger högt upp på TRs agenda.
• Kostnadskontroll tränare är på gång och hoppas vi får en uppdatering under oktober
• Licensfrågan ligger på STs bord och även Star och hästägarföreningen begär en översyn i frågan.

Vid pennan:

Staffan Osterling