Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Motioner från Dalarnas Travtränarförening.

1. Hur gör vi med rekryteringen av personal till branschen? Vi anser att TR bör göra en insats gemensamt med ST för att locka flera.
Svar: TR och ST har upprepat försökt att hitta vägar för att locka nya och få tillbaka gamla skötare. Föreningar som har idéer hur vi gemensamt kommer vidare är välkomna med förslag.

2. I samband med att det nya licenssystemet ändrades helt och hållet så försvann också
lärlingslicenserna. Nu är det en kör / montelicens utan anknytning till arbetsgivaren, där lärlingen har licenstillhörighet på den bana som ligger närmast där personen är folkbokförd. De lärlingar med licens som arbetar hos en A-tränare och som är ansvarig för bör/ ska ha licens på samma bana som A-tränarens tillhör. Ogenomtänkt och rörigt minst sagt. Reglerna för att köra i guldklockan på Solvalla är bra, där man måste ha en 75% anställning hos A eller B tränare för att få köra. Vi anser att Solvallas regler ska gälla i alla lopp för lärlingar.
Svar: TR har efter starka påtryckningar lyckats att få en ren lärlingslicens för våra anställda.

3. Dagens rätt på travbanornas stallserveringar är verkligen av varierande kvalitet och dessutan tas rena ockerpriser på vissa banor. Hästskötarna måste ju äta men är det vettigt att dagens rätt ska kosta upp till 150 kr som det gör på vissa banor? Subvention till hästskötare bör införas.
Svar: Inte en fråga för TR.

4. Många travbanor har helt slutat att skicka ut program till tävlingarna vilket vi tycker är förkastligt. Vi tycker självklart att hästägare med startande häst ska få ett program oavsett var hästen startar. Romme och Rättvik skickar ut program vilket vi är stolta över.
Svar: TR har varit i kontakt med ST och man säger att banorna själva bestämmer hur man hanterar frågan.

5. Med tanke att spelet går så bra i början av 2021 tycker vi att prissummorna skall höjas rakt av den 1/7 med 20% i alla lopp, vilket blir cirka 100 miljoner. Det är vi värda efter den dåliga utdelningen vi fick från succèåret 2020. Vad tycker stämman?
Svar: TR jobbar för att få tillbaka de pengar som togs från de aktiva plus en höjning 50+50 milj.

6. All sänkning av prispengarna i samband med sparpaketet 2020 togs från STL och unghästlopp. Inget från bredd eller vardagtrav och inte en krona från kallblodslopp. Fel mot hästägare som satsar på elit och varit lovade detta. De 50 miljonerna som återförs 2021 har inte återförts där det togs utan breddats ut i prisskalorna i stället. Hur gick detta till? Vi anser att medlemmarna i TR skulle kontaktas innan detta genomfördes. Medlemmarna måste få snabbare information så vi kan agera tillsammans när detta påverkar våra kunder.
Svar: Sparkravet är inte förhandlat eller förankrat hos TR.

7. Vi anser att centrala propositioner ska genomföras. Vi tror det blir bättre propositioner och billigare för svensk travsport.
Svar: Frågan har drivits av TR under flera år och är fortfarande på agendan när vi träffar sporten från ST.

8. Vid strykning av spår 1 tycker vi den med spår 2 ska få behålla sitt spår, på samma sätt som i Frankrike.
Svar: Frågan har drivits i reglementskommittén flera ggr. STs styrelse måste godkänna förändringar i reglementet.

9. Vid förseelser i lopp tycker vi att respektive måldomarnämnd skickar ett sms direkt till den aktiva, då får man snabb info samt möjlighet att nå måldomarnämnden under tävlingsdagen. På många banor är det svårt att veta hur man kommer i kontakt med måldomarnämnden.
Svar: Måldomaren kan alltid nås via inskrivningen samt att förseelser skall rapporteras via körkontrollanten till berörda kuskar.

10. Hastigheten bör höjas på startbilen så den bättre anpassas till dagens tävlande hästar. Vad tycker stämman.
Svar: Tester har tidigare gjorts på Solvalla och man kom fram till att den hastighet som man nu har är den bästa.

11. Vi tycker det ska vara ljus anmälning i alla insatslopp. Ägarna betalar prispengarna och bör få möjlighet att se deras häst är anmäld. Mörk anmälan gör att misstag kan ske, lex Makethemark i Derbyt.
Svar: Sporten anser att över ett visst förstapris skall det vara mörk anmälan ev ändring måste komma från STs styrelse.

12. En kostnadsanalys över travtränarekonomin genomfördes 2007-2008 av dåvarande LRF
konsult. Därefter har inget gjort. Den bör uppgraderas enligt nuvarande kostnads-och kravläge för att kunna ta fram en lämplig rekommendation gällande träningsavgifterna. Vi föreslår att två olika redovisningsbyråer räknar på förslag.
Svar: En ny kostnadsanalys kommer i november TR har upphandlat uppdraget.

13. Vi anser att det ska finnas en samordnare på ST som är behjälplig med ansökningar kring EU stöd och ge rådgivning var man kan vända sig i respektive län för att utveckla sitt företag. Det har tränare och uppfödare blivit lovade på många möten men inget händer. Driv frågan hårdare.
Svar: TR tar kontakt med ST i frågan.

14. I resultatgrafiken på kanal 75:s sändningar syns fortfarande inte tränare till vinnande häst, något vi har blivit lovade. Vi anser att detta ska vara en självklarhet, likväl som kusken namn syns ska tränarens göra det.
Svar: TR har tidigare påpekat detta till kanal75 under en period var även tränaren med men har försvunnit igen.Tar kontakt med Jörgen W. som tidigare drev frågan från TR.

15. Vad är en svenskfödd häst?? Stämman bör diskutera detta för att ge sporten sin åsikt.
Svar: Enhällig stämma anser att en svenskfödd häst självklart är född i Sverige i svensk halm.

 

 

Motioner från Färjestads Tränarförening

Motion 1. Säkerhetsspår, i och med att spåret är för smalt på många banor och därmed en risk att köra in på så tror jag att det bästa vore att man bara använder det för att undvika olyckor. Då slipper man bygga om dom som är och slipper den kostnaden samt att man kommer ifrån konstiga situationer som kan uppstå.
Svar: TR har varit i kontakt med SÄBA som säger att det är till Färjestad man skall framföra ev kritik ang säkerhetsspåret.

Motion 2 . Voltstart, mitt förslag är att testa att volta på 2160 fast starten går på 2140. Fördelen med det vore tror jag att det blir inte lika stressigt och att det skulle minska omstarter när man får 20m extra att rätta in sig på. Inga extra kostnader heller. Ordf. Per C
Svar: TR bordlade frågan tills vidare.