Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Vid ett teamsmöte i veckan med flertalet A-tränare diskuterades bla. nya påföljsmallen som blev offentlig vid årsskiftet. Samtliga närvarande tränare ifrågasatte framförallt den nya möjligheten att bestraffa med 5% av inkört belopp när man döms för grov förseelse. Denna paragraf är beslutat av STs tjänstemän utanför reglementskommitén. Tränarna har inte haft möjlighet att påverka beslutet som skett över våra huvuden och ärendet kommer att återremitteras till nästa reglementsmöte.