Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Travtränarnas Riksförbund finns från och med idag (onsdag) på twitter.

Kontot heter @travtranarna1 och kan sökas/följas om man från sin twitterapp söker på travtranarna. (Travtränarna som sökord fungerar dock inte)

Ju fler av TR:s medlemmar med egna twitterkonton som addar TR-kontot till konton de följer, och sedan interagerar med att kommentera, gilla, retweeta och dela innehållet där, desto större spridning får det som finns på TR:s twitter.

Ambitionen, åtminstone till att börja med, är att använda twitterkontot som en kanal för att samla saker som rör TR:s verksamhet, och övergripande saker/nyheter som rör medlemmarna.

Kontots administratör är Lars G Dahlgren.