Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Kallelse till Travtränarnas Riksförbunds årsmöte 2022

Plats Åby travbana konferens 6-7 maj

6 maj kl. 12:00 – 17:00 för kallade delegater årsmöte, därefter middag 18:30. rum finns bokade

7 maj kl. 09:00 – 12:00 Öppet möte A-tränare med föreläsning och inbjudna gäster

Motioner till mötet skall senast 14 dagar före mötet vara styrelsen tillhanda

Meddela vem som kommer från er förening via mail staffan.osterling@telia.com eller sms 070-334 73 02