Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Styrelsen i Travtränarnas Riksförbund hade vid styrelsemöte onsdagen den 6 april på dagordningen: ”Motförslag till valberedningens förslag ST:s styrelse”.

TR:s styrelse fattade där beslutet att nominera förbundets ordförande Jan Halberg som motkandidat till ST:s valberednings förslag till ST:s styrelse vid Svensk Travsports extra fullmäktigemöte den 27 april, där val av ny ST-styrelse är ett av de ärenden som ska behandlas.

Proffstränarna är en bärande komponent i Svensk Travsports uttalade målsättning att svensk travsport ska ha hästar och utövare i världsklass. Utövarna av professionella travtränare bedriver verksamheten långsiktigt inriktat genom uppbyggnad och drift av gårdar för träning av travhästar samt med ansvar för anställd personal. På senare år har de ekonomiska omständigheterna i sporten dessutom gjort att proffstränarna i ökad utsträckning blivit ägare och uppfödare till en större andel av det svenska travhästbeståndet.

TR:s styrelse anser utifrån dessa grundläggande utgångspunkter att det borde vara en självklarhet att proffstränarna är representerade i ST:s styrelse.

– Travtränarnas Riksförbund har länge jobbat för en plats i Svensk Travsports styrelse och jag känner stolthet över att det blev mitt namn som kommit fram i denna process, kommenterar Jan Halberg nomineringen.