Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Travtränarnas Riksförbunds nominering till Svensk Travsports styrelse av Jan Halberg vann gehör vid onsdagens fullmäktigemöte på Solvalla. Jan valdes in i styrelsen i vad som blev en dramatisk omröstningsprocedur.

TR hade ställt nomineringen av Jan Halberg så att ST:s fullmäktige skulle rösta in antingen honom eller Sleipners Marita Arvidsson på ett av de två (nya) mandaten BAS-organisationerna har i ST:s styrelse. Under sittande möte kom dock ett annat förslag, presenterat av Umåker: Motnomineringen till ST:s valberedningsförslag av Jan Halberg skulle istället ställas så att ”två av tre” av de från BAS-organisationerna nominerade Halberg, Marita Arvidsson och Travhästägarnas Mikael Melefors skulle väljas.

Fullmäktigemötet behövde därför börja med att genomföra en omröstning avseende om TR:s nominering (Halberg vs Arvidsson) eller Umåkers förslag (”två av tre” av Halberg, Arvidsson och Melefors) skulle utgöra den fortsatta röstningsprocessen.

Där vann Umåkers förslag.

Sålunda blev det en andra röstningsomgång där fullmäktigedelegaterna hade att välja två av tre av Halberg, Arvidsson och Melefors. Och nu fick rösträknarna ligga i ordentligt… När de var klara stod det klart att Jan Halberg fått 980 röster och de andra två 920 vardera! Jan Halberg ansågs alltså av fullmäktige i denna jämna omröstning vara den ”starkaste” kandidaten att representera BAS i ST:s styrelse.

Beträffande det andra BAS-mandatet är tyvärr ST:s stadgar skrivna sådana att det skulle förrättas lottning (!!) om den platsen när de två andra kandidaterna fått lika många röster. Här må man väl utan att vara speciellt subjektiv få tycka att det rimligaste och mest rättvisa varit att det blivit en tredje omröstning där fullmäktige hade att välja mellan Arvidsson och Melefors. Den röstningen hade fått ett demokratiskt korrekt utfall, eftersom de delegater som nu röstade på alternativet Arvidsson/Melefors (och alltså hade tagit bort Jan Halberg) då i denna tredje röstningsomgång hade varit tvungna att välja mellan Arvidsson och Melefors.

Men nu sade alltså stadgarna att det skulle förrättas lottning…och där hade Marita Arvidsson turen att få sitt namn draget ut ”lottningslådan”.

– Det blev en minst sagt spännande eftermiddag i Nordinsalen på Solvalla. När vi började mötet visste jag att nomineringen av mig hade bemötts positivt i Trav-Sverige och att det fanns en realistisk möjlighet att jag skulle bli invald, även om jag erfarenhetsmässigt vet att valberedningens förslag alltid står väldigt starkt i voteringar, säger Jan Halberg och fortsätter:

– Jag är oerhört tacksam och hedrad över att få det här förtroendet. Vi i TR har ju sagt att vi tycker att det är rimligt att proffstränarna har en representant i ST:s styrelse, inte minst nu när antalet ledamöter i och med de nya stadgarna ökas från sju till nio, och jag är ödmjuk och tacksam för att en majoritet av ST:s fullmäktige fann att nomineringen av mig skulle bifallas, säger Jan Halberg.

Den nya styrelsen i ST har följande sammansättning: Anders Källström ordförande, Kerstin Petersson-Brodda (Jägersro) vice ordförande. Ledamöter: Anders Jonsson (Romme), Marie Dellhag (Halmstad), Jan Halberg (TR), Marita Arvidsson (Sleipner), Saila Quicklund, Hanna Norring, Remy Nilson.

De nya stadgarna ja…Förslaget till sådana, bland annat innebärande just den här ökningen av ST:s styrelse från sju till nio personer, togs i en som det heter ”andra läsning”. Därmed trädde dessa i kraft så att den nya styrelsen med nio ledamöter kunde väljas. Det fanns motförslag avseende såväl återremittering som nerröstning, och att göra korrigering i en del de nya stadgarna, men dessa motförslag gick inte igenom.

Ett annat beslut värt att uppmärksamma är att fullmäktige beslutade att höja arvodena till styrelseledamöterna. ASVT hade ställt motförslaget att arvodena inte skulle höjas, men det motförslaget blev inte föremål för votering, utan arvodeshöjningen gick igenom rakt av.