Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

ATG matchade fjolårets intäktssiffror för spelet i första kvartalet de tre första månaderna i år, men kostnaderna ökade. Därmed minskade också rörelseresultatet med 54 miljoner kronor, det som i slutändan är det som finansierar verksamheten på travbanorna och prismedel.

Att ATG höll sina nettospelsintäkter (det som blir kvar när spelarna fått ut sina vinster) från 2021 får totalt sett betraktas som starkt. 2021 var ATG:s siffror fortfarande tydligt pandemipåverkade i positiv riktning, vilket de inte kan sägas ha varit i år när livet i stort sett återgått till det normala.

Dock – vilket väl speciellt travsportens intressenter bör ta fasta på – är det röda siffror för hästspelet i Sverige i rapporten. Spelet på hästar minskade med 81 miljoner kronor, 7,8 procent. Om ATG:s kärnverksamhet, spelet på hästar, börjar gå i fel riktning borde det vara något som från ägarna ST/SG:s sida manar till omedelbar aktivitet inom ATG för att ändra på det.

Tappet på spelet på hästar vägs dok upp av positiv utveckling på sportspel och casino, som tillsammans ökar med lika mycket som hästspelet minskar. Där har nu casinodelen i ATG:s spelportfölj tagit ny fart sedan ”pandemirestriktionen” om en insättningsgräns på högst 5 000 kronor per månad för att spela på internetcasino hävts av regeringen.

Att rörelseresultatet – det som blir kvar när driftskostnader, löner, spelskatten och avskrivningar på tidigare gjorda investeringar räknas bort – minskar med 54 miljoner trots att intäkterna varit desamma som 2021 beror förstås då på att kostnaderna ökat. Man kan säga att ATG har fått lägga mer kraft och resurser på att få jn samma intäkter som ifjol.

Det är ATG:s rörelseresultat som utgör bulken i det som finansierar hela trav- och galoppsporten. För att det i slutändan ska bli ett nollsummespel mellan vad som ”förbrukas” månad för månad för att driva sportens verksamhet (inklusive prispengar) krävs att ATG vid årets slut kan leverera lika mycket i koncernbidrag som det enligt lagd budget betalats ut under året via lån från ATG till ST. För 2022 års kostnadsnivå i sporten ligger det kravet på koncernbidrag någonstans vid 1,6-1,7 miljarder kronor. Kommer koncernbidraget inte upp dit uppstår ett balanserat underskott i ST:s ekonomi, som då sannolikt måste hanteras med budgetjusteringar (kanske nerdragen av prispengar) året efter.

Rörelseresultatet (före inkomstskatt, den skatten är 13 mkr för q1/2022)  381 mkr för första kvartalet blir om man multiplicerar det med fyra 1 524 mkr, alltså lite i underkant av vad som behövs för att ”nollställa” det som går ut till banor och prispengar i år. Dock är det inte riktigt så enkelt. Tittar man på ATG:s helår från 2021 så var q2 och q4 lite starkare än q1 och q3. Håller det i sig ser det ut som att chansen finns att ATG träffar nära åtminstone 1,6 miljarder i rörelseresultat (före inkomstskatt) för hela 2022.

Men för att göra det kanske ATG i slutet av året behöver bromsa lite i sina kostnader, alternativt att man lyckas få spelet på hästar att matcha siffrorna från 2021 samtidigt som den nivå på sportspel/casino som nu uppnåtts kvarstår. Fast då ska man komma ihåg att (de för ATG positiva) pandemieffekterma låg kvar under q2 2021, för att sedan under andra halvåret avta och till slut väl nästan helt kan sägas ha upphört vid årsskiftet 2021-2022. Därför är det tuffa siffror för ATG att matcha under framförallt det nu pågående q2.

Nedan finns jämförelsesiffror för de senaste åren avseende de för hästsportens drifts viktigaste posterna i ATG:s kvartalsrapport.

ATG:s nettospelsintäkter i Sverige
Period: kvartal ett 2019, 2020, 2021 och 2022
Alla belopp i miljoner kronor

Nettospelsintäkt ammanlagt:
2022:     1 268
2021:     1 268
2020:     1 107
2019:     1 000
Ökning mellan 2021 och 2022: 0
Ökning mellan 2019 och 2022: 268 (26,8 %)

Nettospelsintäkt från hästspel
2022:     956
2021:     1 037
2020:     902
2019:     885
Minskning mellan 2021 och 2022: 81 (7,8 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 71 (8,0 %)

Nettospetsintäkt från sportspel
2022.     167
2021:     129
2020:     95
2019:     54
Ökning mellan 2021 och 2022: 38 (29,4 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 113 (109,3 %)

Nettospelsintäkt från casino
2022:     90
2021:     60
2020:     78
2019:     61
Ökning mellan 2021 och 2022: 30 (50,0 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 29 (47,5 %)

Nettospelsintäkt från Ecosys (Danmark)
2022:     55
2021:     42
2020:     32
Ökning: mellan 2021 och 2022: 13 (31,0 %)
Ecosys hade ingen särredovisad verksamhet första kvartalet 2019.

Kostnader:
2022:     1 081
2021:     1 031
2020:     976
2019:     908
Ökning mellan 2021 och 2022: 50 (4,8 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 173 (19,0 %)

I kostnader ingår som de viktigaste posterna, i fallande ordning: ”övrigt” (2022: 641 mkr, ökning med 37 mkr jämfört med 2021), spelskatt 2022: 259 mkr, (ökning med 6 mkr jämfört med 2021) personalkostnader (2022: 125 mkr, ökning med 9 mkr jämfört med 2021, och avskrivningar (74 mkr, minskning med 1 mkr jämfört med 2021).

Rörelseresultat (koncern) före inkomstskatt:
2022:     381
2021:     435
2020:     343
2019:     288
Minskning mellan 2021 och 2022: 54 (12,4 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 113 (39, 2 %)

Ersättning till hästsporten för bild, ljud, sportdata och sponsring
2022:     182
2021:     197
2020:     185
2019:     180
Minskning mellan 2021 och 2022: 15 (7,6 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 2 (1,1 %)