Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Travtränarnas Riksförbunds ordförande Jan Halberg medverkar vid Hästriksdagen imorgon onsdag.

Under temat ”hästnäringens utveckling” arrangeras denna halvdagskonferens i Sveriges Riksdag. Bland arragörerna finns Svensk Travsports styrelseledamot Saila Quicklund.

Det är viktiga frågor för hästsporten som ska dryftas: kostnadsutvecklingen till följd av kris och krig”och Skatteverkets ändrade syn på tävlingsverksamheten, det vill säga det som populärt benämns momsfrågan för travhästägare.

Jan Halberg är inbjuden till hästriksdagen i egenskap av (nyvald) styrelseledamot i Svensk Travsport.