Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

– Vi måste hantera detta skyndsamt politiskt.
Riksdagens vice talman John Widegren (m) satte ner foten efter att skattejuristen och momsexperten Jan Kleerup hållit ett kärnfullt anförande om den uppkomna problematiken runt momsregistrering av tävlingsverksamhet med hästar vid en (m)-arrangerad ”hästriksdag” på onsdagen.

Widegrens uttalande kändes som ett löfte att det åtminstone från Moderaternas sida kommer att ske påverkansarbete gällande att få Skatteverket att avbryta sin nuvarande häxjakt – ett starkt ord, men det känns knappast överdrivet – runt hur skattemyndigheternas tjänstemän ser på, och praktiskt behandlar, bolag som i sitt verksamhetsfält har tävling med (trav)hästar.

2016 kom den så kallad Bastova-domen på EU-nivå, om att prispengar vunna i travlopp inte ska utgöra momspliktig ersättning. Det gjorde att det svenska sättet att sedan runt 1990 ha (trav)hästföretag inne i momssysytemet hamnade i gungning.

Det parerade sporten genom att alla hästar i ett lopp fick 500 kronor (från och med i år 1 500 kronor) så fort de kom över startlinjen i ett lopp. Detta förfaringssätt vann laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Då bytte Skatteverket fot och tog förra året ett nytt ställningstagande om att bolag som bedriver tävlingsverksamhet med hästar inte ska betraktas som ”beskattningsbar person”. Konsekvensen av det blir 25-procentig fördyring för de som äger tävlingshästar i bolag, eftersom dessa bolag då inte längre kan få tillbaka momsen på alla kostnader runt hästen. Efter att ställningstagandet togs möts de som ska starta nya företag med tävlingshästägande av ännu större ifrågasättanmde än tidigare avseende att få verksamheten momsregistrerad.

– Nu strider vi om det här ställningstagande om ”beskattningsbar person”. Vi har en dialog med Skatteverket och har förhoppningar om att de ändrar sig med någon form av gränsdragning, det vill säga hur stor del i, eller hur många hästar, som en hästägare ska ha för att anses vara ”beskattningsbar”, Jag är också övertygad om att vi kommer att få rätt till slut så att Skatteverkets ställningstagande om ”beskatttningbar person” undanröjs, men det kan ta flera år innan det kommer dit. Under tiden har skattemyndigheterna börjat tillämpa det här ställningstagandet, vilket ställer till stor oro. Högsta Förvaltningsdomstolen har också nekat att ge oss ett förhandsbesked i den här frågan, när vi begärde det, sade Jan Kleerup.

Kleerup betonade även momssystemets ”grundnatur”.

– Moms är ingen företagsskatt utan en konsumentskatt. Företagen skapar moms. I trav- och galoppsystemet med dess tävlingsdel sker konsumtionen i arrangörsledet, alltså hos de som anordnar tävlingarna, inte i hästägarledet. I grunden ska myndigheterna se väldigt generöst på att medge företag momsregistrering enligt devisen hellre hjälpa än stjälpa. Tröskeln för att betraktas som ”beskattningsbar person” ska vara låg. Tyvärr tillämpar rättssystemet inte detta längre. Att få igenom överklaganden i enskilda fall har generellt visat sig vara mycket svårt, domstolarna tolkar tyvärr ofta överklaganden ur fiskal synvinkel, sade Kleerup.

Han påpekade också att hästföretagande generellt alltid ifrågasätts med frågor från skattemyndigheterna.

– Företagare som ska ha tävlingsverksamhet med hästar får nu regelmässigt stora formulär med frågor att besvara från Skatteverket. Det finns exempel på mycket märkliga frågor, till och med om vilken avelshingst som hästägarna tänker använda!

Ren revanschlusta

På en direkt fråga från auditoriet om vad Kleerup trodde orsakade Skatteverkets besvärliga och kritiska inställning till (trav)hästföretagande svarade han:

– Jag ser inget annat än att ställningstagandet om beskattningsbar person är revanschlusta för att trav- och galoppsporten med den fasta ersättningen på 500 kronor per lopp kom runt konsekvenserna av Bastova-domen.

Det var på Svensk Travsports initiativ denna för hela sporten rätt avgörande ekonomiska fråga nu lyftes rakt in på riksdagsnivån, via forumet Hästriksdagen, arrangerat av Moderaternas hästnätverk för ridsport respektive travsport. Där finns Svensk Travsports styrelseledamot Saila Quicklund, riksdagsman för (m), som en av initiavtagarna till Hästriksdagen.

ST:s verkställande direktör Maria Croon kompletterade Jan Kleerup med att ST haft ett möte med bland annat Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm om den för sportens utövare brännande heta momsfrågan:

– Vi lyfte vid det mötet tre frågor: För det första ställningstagandet i sig om ”beskattningsbar person”, för det andra hur myndigheterna konkret handlägger bolag med tävlingshästar, och för det tredje historiken bakom hur sporten för 30 år sedan kom in i momssystemet, och vilka positiva effekter det haft (avseende att branschen är ”vit och seriös”, reds.anm.). Vi blev lovade återkoppling och väntar fortfarande på den.

Efterlyser omprövning

Vice talmannen John Widegren tillhörde åhörarna av momsexperten Kleerups anförande och han recenserade alltså det han hört kort och kärnfullt:

– Vi måste hantera detta politiskt skyndsamt.

Vad det innebär i praktiken preciserades av konferensens arrangörer, förutom Saila Quicklund riksdagsledamöterna Sofia Westergren och Alexandra Anstrell, i form av de hästpolitiska frågor som (m) har på sin agenda. Där ingår följande två punkter:

”Att Skatteverket ges i uppdrag att se över sitt ställningstagande med anledning av utvecklingen inom tävlingsverksamhet inom hästnäringen”

”Att Skatteverket får i uppdrag att avstå från den påbörjade storskaliga granskning av seriösa hästföretagare och hjälper branschen att snabbt få till prejudicerande avgöranden”.

– Skatteverkets argumentation i ställningstagandet (om beskattningsbar person, reds.anm.) övertygar inte. Det är rimligt med en omprövning, skriver (m)-hästnätverkets Quicklund, Westergren och Anstrell.