Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Som en del i omgörningen av Svensk Travsports organisation har ett nytt forum skapats. Det heter ”Samverkan Häst” och i den gruppen ingår Travtränarnas RIksförbund. På onsdagen hölls första mötet, på Solvalla.

”Samverkan Häst” är egentligen en sammanslagning av det som tidigare var Svensk Travsport-arrangerade möten för de aktivas organisationer (BAS) och Samverkansgruppen För Hästvälfärd. I praktiken handlar det om en (mötes)kontaktyta mellan företrädare för de aktivas organisationer och Svensk Travsports chefstjänstemän. Två möten per år är grundplanen, med möjlighet att kalla till extramöten om något speciellt brännande dyker upp.

Svensk Travsports vice verkställande direktör Ulf Hörnberg beskriver idén med ”Samverkan Häst” som ett forum för informationsutbyte och förankring. Fokus ligger på avel och hästvälfärdsfrågor. På första mötet var emellertid dock både sportchefen Robert Karlsson och domarbasen Jonny Staaf med och pratade om tävlingsrelaterade aktuella frågor.

En fråga som kommer att vara i fokus de närmaste månaderna är att reda ut vad som ska gälla runt begreppet ”svenskfött”. Ett 16 sidor långt dokument är på väg ut på remiss till organisationer och banor. Remissvaren ska vara inne till den 30 september och innan dess är det tänkt att konsortierådets möte (det som tidigare var förtroenderådet) i samband med Derbyhelgen på Jägersro ska ägna en hel del tid åt fördjupning och diskussion runt ”svenskföttfrågan”.

Ulf Hörnberg betonade att de aktivas organisationer ska väcka frågor som ska tas upp på ”Samverkan Häst”-mötena. De kan vara sådant som är aktuellt för andra ST-instanser (som avelsråd, reglementskommitté, licenskommitté) men också ha sin plats i denna samverksansgrupp där kontaktytan alltså är direkt mellan de aktivas organisationernas representanter och ST:s chefer. Exempel på bra frågor att ta upp kan vara sådant som rör hur ST bedriver antidopingarbetet och hur detta kan vässas till ytterligare.

”Vi har basen men det gäller att vässa spetsen”, som utredningschefen Mattias Falkbåge uttryckte det.

Från Travtränarnas Riksförbunds horisont kunde noteras, utifrån ST-chefernas redogörelser över de frågor som är ”på bordet” just nu, att central propositionsskrivning och förbättring av måldomarnämndernas bildtekniska resurser, som det fattades beslut om (i motionerna) vid TR:s stämma på Åby för en månad sedan, redan är inne i ”ST-maskineriet” och processas där. Vilket i sig inte behöver betyda att besluten i slutändan går i den riktning TR-stämman ville ha dem, men just de frågorna ingår i vilket fall som helst i det ST nu jobbar med. Ytterligare ett gäng frågor som avhandlades på stämman är också anmälda att tas upp av TR:s representanter i de möten i reglementskommittén och licenskommittén, som också äger rum innevarande vecka.

Nästa möte i ”Samverkan Häst”-gruppen är planerat till den 13 oktober.