Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Det blev blandad utdelning för Travtränarnas Riksförbunds väckta frågor när Svensk Travsports reglementskommitté och licenskommitmitté hade möten förra veckan. Det mest positiva kan väl ses som att ST – vilket TR:s stämma i maj beslutade att föreslå – tittar på att använda drönarbilder för domarnas övervakning av loppen.

TR:s stämma beslutade att till ST:s reglementskommitté lyfta frågan om att måldomarna behöver bättre tekniska (bild)hjälpmedel i sitt arbete. Bedömningarna anses ojämna och svajiga. Att domarna har möjlighet att döma ut närmast drakoiniska kuskböter (fem procent av den inkörda prissumman) i storlopp ses av TR med skepsis eftersom förtroendet för domarkårens kompetensnivå och förmåga att på rätt sätt bedöma sitiationer som händer i loppen diplomatiskt uttryckt inte får toppbetyg. Där blev det väl en partiell framgång för TR eftersim kommittén beslutade att det efter detta år ska göras en utvärdering av ”femprocentsregeln”.

En fråga som successivt vuxit i debattstyrka  är hur körning utanför bangränsen bedömas och bestraffas . För att se just hur ekipagen håller spåren, och på vilken sida av bangränsen sulkyshjulen befinner sig, skulle givetvis högkvalitativa bilder tagna från från drönare, som följer med fältet ovanifrån, kunna vara ett utmärkt hjälpmedel. Som med allt annat är det förstås en resurs. och prioriteringsfråga, och även en teknisk fråga. ST tittar i vart fall nu på att till att börja med använda bilderna från den drönare som finns på V75-lördagarna (soim bekostas av Kanal 75 för de olika tv-sändningarbna) som en del i det bildunderlag måldomarnämnderna kan använda.

I övrigt blev det i reglementskommittén, där TR:s generalsekreterare Staffan Osterling plus de adjungerade ledamöterna Örjan Kihlström och Johan Untersteiner är med tummen ner för de frågor TR väckt. Nedan finns en länk till protokollet från mötet som de som är intresserade av kan läsa.

Till licenskommittén (där nu Peter Eriksson är tränarförbundets represemtant) lyfte TR frågor om hur ST kontrollerar de B-liceensierade tränare som har ”externt ägda” hästar på sin träningslista. För dessa gäller krav på att ha F-skattsedel. Det har dock visat sig att ST inte regelmässigt verkar kontrollera efterlevnaden av det kravet. F-skttsedeln kontrolleras endast avseende A-licensierade tränare, vilket bekräftades i licenskommittén. Det betyder alltså att Svensk Travsport inte kontrollerar B-tränarnas F-skattsedlar på samma sätt som ST obligatoriskt kontrollerar A-tränarnas skatteregistrerring.

På mötesfronten kan också rapporteras att TR:s ledning nästa onsdag (22 juni) träffar Svensk Travsports vd Maria Croon och sportchef Robert Karlsson i det första av två inplanerade möten där situationen med TR:s medlemmars farhågor gällande kraftigt höjda priser på foder och drivmedel, ska diskuteras och belysas. Det andra mötet är tänkt att äga rum i slutet av sommaren.

Protoikoll reglementskommittén 2022-06-09