Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Sveriges Lantbruksuniversitet och Statens Veterinärmedicinska anstalt har gjort en studie om djurskyddskontroller. Nu är resultatet klart.

Studien gjordes som en webenkät och 396 travtränare har svarat. Det är värt att notera att nästan alla tränare svarade att god djurvälfärd är viktigt för travsportens rykte.

Nedan finns en länk till artikel på travsport.se om studien.

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/20222/juni/svenska-travtranare-ar-generellt-nojda-med-dagens-djurskyddskontroller/