Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Medlemsländer i europeiska travunionen U.E.T. är på väg att följa efter med att implementera de regler för hur hästar får manas på i loppens slutskede, vilka infördes i Sverige vid årsskiftet.

Detta redogör Svensk Travsports verkställande direktör Maria Croon för i det månadsbrev som publicerades på travsport.se på fredagen, och som kan läsas i sin helhet i länken nedan. I månadsbrevet redogör Croon för vad som hände vid den generalförsamling i U.E.T. som ägde rum i Paris under midsommarhelgen. Där omvaldes Marjaana Alaviuhkola för övrigt som ordförande i tre år till i U.E.T, trots att hon nu lämnat ordförandeskapet i ST.

Så här skriver Maria Croon:

”Just när det gäller användandet av körspö gjorde Sverige ett tydligt utlåtande om att vi tycker de regler som tillåts idag inom UET inte är tillräckliga d v s 7 slag kan inte vara den gräns vi samlat accepterar. Vi propagerade för de regler som är implementerade i Sverige men också i våra grannländer som innebär att det inte är tillåtet att slå en häst. Vi fick bifall från Danmark och det var flera länder som visade intresse och ville ta del av våra nya regler.  Sveriges regler avseende användandet av körspö är implementerade i Finland och Danmark och Tyskland har beslutat införa dem i närtid.”

Förändringen av drivningsreglerna vid årsskiftet verkar snabbt ha gett den önskade effekten. Det fanns med i analysen att det i början av tillämpningen av de nya bedömningsramarna kunde bli en tydlig ökning av antalet påföljder för brott mot drivningsreglerna, av kuskar som ”av gammal vana drev likadant som tidigare”, och som tidigare var inom ramen för det tillåtna, men som från och med i år börjat medföra böter och/eller avstängning. Dock har antalet påföljder för brott mot drivningsparagraferna enligt ST:s statistik endast förändrats marginellt under årets första månader, trots att reglerna alltså blivit striktare än de var tidigare.

Det kan tolkas som att förståelsen för, och genomslaget i informationen om, de nya reglerna varit bra och att kuskarna generellt sett snabbt anpassat sig till att efterleva de nya reglerna.

Den nu inarbetade rutinen för efterundersökning av hästar, med samverkan mellan måldomarnämnderna, ekipagekontrollanterna och banveterinärerna, har dock samtidigt visat att det finns fortsatt behov av att på olika sätt jobba vidare med att förändra beteendet hos enstaka enskilda licensinnehavare som ”fångas upp” i detta efterundersökningssystem.

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/20222/juli/vd-brev/