Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Maria Croons vd-brev flör september

BAS-organisationerna gick gemensamt fram till Svensk Travsports ledning under mötena Derbyhelgen och poängterade med tydlighet det Travtränarnas Riksförbund uppvaktade ST om redan före sommaren; behovet av betydande förstärkningar av de sportaktivas ekonomi för att kompensera för årets stora kostnadsökningar. ST:s vd Maria Croon säger nu att det är ”en pågående budgetprocess” gällande vad som kan göras för att uppnå ekonomiska förbättringar för de aktiva nästa år.

Septembermånaden avslutas med en intensiv debatt om den svårare ekonomiska situationen för sportens aktiva som blivit följden av det senaste årets kraftiga prishöjningar på främst foder, drivmedel, energi och insatsvaror i jordbruket, nödvändiga för (kvalitativ) hästhållning. ”Äntligen”, skulle man kunna säga. Redan i samband med TR:s årsstämma i början av maj, på Åbytravet, diskuterades intensivt vad som då redan hänt gällande kostnadsutvecklingen och hotade bli en ännu besvärligare situation efter sommaren. Nu är vi där.

Men det som ur föreningsdemokratisk synvinkel känns lite tråkigt, och som ST:s ledning behöver ta till sig: När BAS-organisationerna gick den ”demokratiska interna vägen” och under Derbyhelgens möten lyfte frågan om 150-200 mkr i förbättringar för de aktiva möttes det med avvisande attityd och kommentarer. ”Det finns inte pengar i någon låda”, sade ST:s vd Maria Croon då i en intervju på Travronden.se och fyllde på med att om det finns något utrymme för förbättringar överhuvudtaget 2023 gällande medel till aktiva så var det utrymmet litet. .

Det som tydligen istället behövdes för att få ST:s högsta ledning att vakna var först en riktig bredsida med huvudartilleriet mot ST:s ledning från ASVT:s ordförande Ingemar Alin efter Kriterieauktionens tydliga fall gällande efterfrågan på ettåriga hästar, och sedan ett öppet brev från Jörgen Westholm med hot om att organisera ett tävlingsstopp i januari, vilket väckt stort stöd..

Är det ofint att påpeka att det kanske hade varit bättre om ST:s högsta ledning redan i Malmö tagit till sig vad som där framfördes gemensamt av´de aktivas organisationer?

Nu en månad senare verkar det som att det inte handlar om ”tomma lådor” utan om till vilka lådor man tar fram nyckeln. Enligt det vd-brev som publicerades på Travsport.se i lördags ingår det nu i arbetet med sportbudgeten för nästa år att (kanske) inte göra några avsättningar till ”framtida behov” utan trots allt försöka få till ekonomisk stimulans med, får man hoppas, bra verkningsgrad 2023 – exakt det som BAS/TR tydligt fört fram

Så här skriver Maria Croon i månadsbrevet (som det finns länk till nedan):

”Det egna kapitalet var vid senaste årsbokslutet drygt 150 mkr. Framtida positiva eller negativa resultat ökar respektive minskar det egna kapitalet. Vi är som sagt i budgetprocess för 2023 och det är för tidigt att säga något men med den ram vi arbetar utifrån finns ingen avsikt att ytterligare bygga på det egna kapitalet under 2023, det utrymme som finns ska användas. Däremot är det viktigt att vi inte minskar den relativt låga nivå vi byggt upp hittills.”

I klartext: ST siktar nu på att inte göra någon avsättning till det egna kapitalet 2023, men det är heller inte aktuellt att göra uttag från det befintliga kapitalet, som öär 150 mkr.

Centrala propositioner nästa år

Det kan också konstateras att en sak som TR drivit i flera år, central (bättre samordnad) propositionsskrivning nu går i mål och blir verklighet 2023.

Central porositionsskrivning togs på initiativ från TR upp för diskussion på ST:s sportchefskonferens i maj och det vann bland annat sportchefen Robert Karlssons gillande. Nu är det bestämt att central propositionsskrivning ska införas nästa år, vilket offentliggjordes vid en pressträff på Solvalla i lördags. Det blir Mattias Stenby, nu sportchef på Östersundstravet och tidigare biträdande sportchef på ST, som anställs av ST som propositionsskrivare.

TR önskar Mattias ett varmt lycka till med det nya jobbet! Samtidigt kan konstateras att Stenby förstått precis vad det handlar om:

– Målet med centraliseringen är att skapa en skrivning av propositioner som ger fler hästar i varje lopp. Idag dyker det upp för många lopp med fem, sex eller sju hästar. På sikt är det ohållbart. Inte minst för ett attraktivt travspel, säger Mattias Stenby till ÖstersundsPosten.

Maria Croon beskriver beslutet om centrala propositioner så här:

”Fördelarna är framförallt att det blir en bättre helhetsbild och därmed bättre optimering av tävlingsplaneringen med ambitionen att minska krockar och förbättra det totala utbudet.”

Nyhetsartiklar om den ekonomiska situationen

Här är länkar till något av det som skrivits/publicerats runt frågan om ekonomiska förbättringar för de aktiva senaste veckan:

Maria Croons senaste vd-brev (22/9):

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/20222/september/vd-brev/

Öppet brev från Jörgen Westholm (21/9)

https://www.teamwestholm.com/oppet-brev-till-alla-inom-svensk-travsport-hur-gor-vi-for-att-enas/

Maria Croons svar till Jörgen Westholm:

https://www.travronden.se/travsport/ekonomi/a/maria-croon-bemoter-jorgen-westholms-oppna-brev

https://www.expressen.se/sport/trav/croon-har-full–forstaelse-for-det/

Kollegors stöd till Westholm:

https://www.travronden.se/travsport/arbetsliv/travtranare/a-tranare/a/kvartett-stottar-jorgen-westholm-andra-avvaktar

https://www.expressen.se/sport/trav/kolgjinis-krav-bara–att-stanga-butiken/

https://www.expressen.se/sport/trav/kollegerna-stottar-uppropet-de-kor-huvudet-i-sanden/

ASVT-ordföranden Ingemar Alins hårda kritik mot ST:s ledning efter Kriterieauktionen:

https://sulkysport.se/ledningen-begriper-inte-ett-dugg/

ST:s ordförande Anders Källström bemöter Alin:

https://www.travronden.se/travsport/ekonomi/foretagsekonomi/a/anders-kallstrom-bemoter-skarpa-kritiken