Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Det finns bra kurser för proffstränare som vill förkovra sig i hur man förbättrar arbetsmiljön i sitt stall. Till en av kurserna är det anmälan senast på söndag, så snabba på, ni som vill vara med.

Det är lätt att begränsa tänket om arbetsmiljö till hur och var man hänger gödselgreparna och foderpåserna. Men frågan är betydligt större än så. En bra arbetsmiljö handlar också bland annat till exempel om hur dagliga arbetsrutiner är upplagda. Det finns vinster att hämta, både ekonomiskt i form av bättre effektivitet, och trivselmässigt, om en arbetsgivare/chef lägger sig vinn om att ha en bra arbetsmiljö både i detaljer och i det övergripande. En viktig fråga kopplad till arbetsmiljön är också det som gäller arbetsrätt – vad man som arbetsgivare måste/behöver göra.

Hästsportens folkhögskola har nu två kursupplägg på agendan som är speciellt skräddarsydda för att passa de utmaningar som arbetsmiljön i (trav)stallverksamheter innebär gällande arbetsmiljöfrågor. Dels en kort digital introduktionskurs på endast ett par timmar och dels en tvådagars kurs (två förmiddagspass), också digital, i arbetsrätt den 12-13 oktober.

Tänk också på att om du som proffstränare/arbetsgivare inte kan/vill delta i kursen själv; det kan finnas någon anställd med formell eller informell arbetsledarroll, typ försteman i stallet, som kan vara lämpad att delta i dessa kurser.

Här är länkar till de kurser som nu är högaktuella. Den nedersta är det bråttom att anmäla till!.

https://www.hastsportensfolkhogskola.se/utbildning/introduktionskurs-arbetsmiljo-och-arbetsratt/

https://www.hastsportensfolkhogskola.se/utbildning/grundkurs-i-arbetsratt/

Kontaktperson för kurserna är Maria Karlsson:

maria.karlsson@hyn.se