Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

– Det här är bästa chansen att göra sina röst hörd. Jag vill verkligen uppmana TR:s medlemmar att komma till Nordinsalen på Solvalla den 26 oktober, säger ordföranden Jan Halberg.

Från Svensk Travsport deltar verkställande direktören Maria Croon och sportchefen Robert Karlsson. ST:s styrelses ordförande Anders Källström var tillfrågad att också vara med, men han kunde inte.

– Nej, beklagligt nog hade Anders redan andra mötesåtaganden som han inte kunde lösgöra sig ifrån samma dag som tränarnas höstmöte anordnas den 26 oktober. När vi bjöd in Maria Croon sa hon att hon var glad för att vi arrangerar detta möte, och ser fram emot att få träffa så många TR-medlemmar som möjligt och lyssna på vad vi har att framföra, säger Jan Halberg.

Jan hoppas förstås på stor uppslutning i Nordinsalen:

– Man måste ju ha förståelse för att de som har långt att resa till Stockholm kan ha svårt att få ihop det med att komma. Men de som är verksamma på Solvalla och banorna närmast runt om hoppas jag verkligen planerar sin verksamhet nästa vecka för att kunna vara med i Nordinsalen. Det här är en utmärkt chans att framföra sin åsikt i en öppen diskussion, och om inte annat kan det ju vara givande få lyssna på vad som sägs och vara delaktig i det vi förhoppningsvis kan få ut som bra resultat av mötet Ju fler vi blir, desto större tyngd får det vi förhoppnngsvis kommer överens om, säger Jan Halberg.

Mötesdagen, som inleds 09:00 med kaffe och fralla, blir indelad i två delar. Förmiddagens tonvikt, efter att mötet inletts med informationspunkter från ST om den centrala propositionsskrivning som går igång nästa år, och momsfrågan, presenteras en nyframtagen ekonomiprofil för TR:s medlemmar, gjord av Ludvig & Co. Denna ekonomiprofil blir sedan ”boittenplatta” för diskussion en behov av, och möjligheter till, kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska förbättringar under kommande år, där Maria Croon och Robert Karlsson representerar Svensk Travsport.

Efter lunchen (som TR bjuder på) tas frågor som rör TR internt upp. Och så avslutas dagen med att Solvallas sportchef Anders Malmrot informerar om vad Solvallas nästa år omstrukturerade tävlingskalender kommer att innebära. Mötet beräknas vara slut ca 15:00-15:30.

– Kan man inte vara med riktigt hela dagen utan har en del att ordna med först hemma, eller kanske måste lämna mötet innan hela dagordningen är avhandlad, så är det okej, sägr Jan Halberg och fortsätter:

– Det är stora och viktiga frågor  i luften just nu, och ett ekonomiskt läge för många av TR:s medlemmar som gör att det är angeläget att få komma tillsammans och försöka diskutera igenom vad som bedöms vara bästa vägen framåt. Engagemang är en förutsättning för att komma frsmåt i en önskvärd riktning. På mötet kommer att lyftas en del konkreta förslag om hur förbättringar och förändringar kan göras, Vill man vara delaktig i diskussionen runt det ser man till att vara med på detta höstmöte.

Anmälan om deltagande senast torsdag 20 oktober till antingen:
Staffan Osterling
070-334 73 02
staffan.osterling@telia.com
eller Lars Dahlgren
0703-70 82 09
larsgdahlgr@gmail.com

TR betalar dagersättning (500:-) till de medlemmar som deltar i mötet. Lunch ingår.