Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Kompetensutveckling är viktigt. För att få grepp om behoven görs nu en undersökning som proffstränarna uppmanas att svara på.

För två år sedan genomförde Hästnäringens Yrkesnämnd en enkätundersökning kring kompetensbehovet hos arbetsgivare i hästnäringen. Nu görs samma undersökning igen.

Svensk Travsport skickade ut länken till tränarna för några veckor sedan men det har tyvärr kommit in väldigt få svar.

Här är länk till enkäten:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9bG-P_BEkDB_NIAMru7P_yJXMDp8qEaIkQIOJo2XOA8lHog/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Det är Maria Karlsson som håller i undersökningen. Hon nås via:

maria.karlsson@hyn.se