Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Det blir inga ökningar av medel till aktiva under 2023, mer än den tidigare i år beslutade satsningen på tio miljoner kronor på sommar-STL. Istället måste Svensk Travsport ta ut storleksordningen 70 miljoner kronor ur fonderade medel för att kunna hålla oförändrade utbetalningsnivåer till banor och aktiva under 2023.

Travtränarnas Riksförbunds styrelse diskuterade på ett möte på torsdagen ingående den budget för 2023 som Svensk Travsports styrelse tog på onsdagen. (Se länk nedan till Svensk Travsports officiella kommunikation om budgeten).

TR:s styrelse konstaterar att det är oacceptabelt och frustrerande att det närmast kommer som en blixt från klar himmel, bara ett par veckor före årsskiftet då budgeten ska träda i kraft, att det plötsligt inte finns några pengar att förstärka de aktivas pressade ekonomiska situation med.

På TR:s medlemsmöte den 26 oktober diskuterades utformningen av ett av ST framtaget tänkbart paket med förstärkningar av prispengarna på 50 miljoner kronor under 2023. ST:s vd Maria Croon poängterade förvisso tydligt att ”vi vet ännu inte om dessa pengar finns”, men att ST överhuvudtaget presenterade förslaget kunde samtidigt inte tolkas på annat sätt än att det gick att realistiskt hoppas på denna förstärkning med 50 miljoner kronor nästa år.

Samma paket diskuterades sedan även på ett samrådsmöte i ST den 17 november, där TR deltog.

En månad senare visar det sig så att de där 50 miljonerna inte finns. Det är i sig illa nog utifrån perspektivet att proffstränarnas verksamheter drabbats av inflation som beräknas till tolv procent under 2022. Men inte nog med det. Utan ST måste också ta 70 miljoner av de efter de fina pandemiårsresultaten för ATG 2020 och 2021 hopsparade överskottsmedlen för att kunna behålla 2022 års nivå på prispengar och anslag till banor!

TR:s styrelse finner det näst intill oprofessionellt att så stora företag och organisationer som detta handlar om, Svensk Travsport och spelbolaget ATG, antingen har haft undermålig kontroll över den egentliga ekonomiska utvecklingen i ST/ATG-systemet under 2023, eller undermålig kommunikation mellan ST och ATG, eller en kombination av dessa faktorer, när det först alldeles i slutet av året kommer fram ”hur läget egentligen är”.

TR:s styrelse förutsätter att Svensk Travsports styrelse och ledning skyndsamt vidtar åtgärder för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden. Arbetssätt och rutiner för kommunikation mellan ST och ATG, och insyn i hur ekonomin i ATG utvecklas under löpande verksamhetsår, behöver uppenbart förbättras.

Att tvingas acceptera att ST behöver lägga en budget med rörelseunderskott är långt ifrån samma sak som att vara nöjd med situationen. TR:s styrelse har självklart förståelse för att ST:s budget är framtvingad av omvärldsfaktorer som påverkar alla, och av en förestående lågkonjunktur, men att det på bara några veckor verkar som att långt över 100 miljoner kronor ”bara försvunnit” i den tänkta leveransen från ATG väcker frågor.

Inte minst frågor om framtiden och hur den kan tänkas se ut –  för alla förstår ju att det bara håller att lägga en minusbudget på detta sätt ett enstaka år.

ST:s ordförande Anders Källström och vd Maria Croon har via Jan Halberg hälsat att de står till förfogande för att svara på TR:s styrelses frågor, Förhoppningsvis går det därför att få till ett (teams-)möte i närtid med dessa två.

TR:s styrelse diskuterade även att kalla till ett nytt allmänt medlemsmöte i början på nästa år för att diskutera den uppkomna situationen, men till att börja med är förhoppningen att styrelsens kommande möte med Anders Källström och Maria Croon leder till något som kan ingjuta ny framtidstro i proffstränarnas verksamheter.

/LARS DAHLGREN

ST:s pressmeddelande om budgeten 2023:

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/20222/december/en-bibehallen-budget-i-ett-svart-lage/

Här är är Jan Halbergs kommentarer om ST:s budget på travronden.se:

https://www.travronden.se/travsport/arbetsliv/travtranare/a/trs-jan-halberg-uppgivenhet-och-stort-missnoje