Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

”Vi finner att en marknadsmässig affär kräver en träningsavgift på minst 585 SEK per dag för 2023 – egentligen 643 kronor för att skapa ett långsiktigt värde i företaget och medge investeringar.”

Det skriver Ludvig & Co i den uppdaterade ekonomiprofil som det beslutades skulle tas fram på TR:s höstmöte den 26 oktober.

Det kompletterande arbete som gjorts sedan den första rapporten, som togs fram till R:s höstmöte, förstärker bilden av att de profesionella travtränarna är i en bransch där företagarna inte anser sig kunna ta ut priser av kunderna hästägarna som ger travtränarföretaget en sund affär.

Den genomsnittliga nuvarande träningsavgiften är enligt Ludvig & Co:s studie 389 kronor per häst och dag, alltså nästan 200 kronor under vad tränarna egentligen borde ta ut:

”Studien finner att travtränarnas marginaler har krympt avsevärt sedan 2017 och att tränarna som regel valt att kompensera för ökade kostnader genom minskade löneuttag till sig själva. Även på skötarsidan har det skett en reallönesänkning under perioden. Speciellt under 2022 har egenuttagen minskat och cirka 80 procent av alla tränare uppger att de är oroliga för att tappa kunder om träningsavgiften höjs.”, står det i rapporten.

Ludvig & Co konstaterar att tränarna är beroende av andra intäkter än träningsavgifterna för att verksamheterna ska klara sig ekonomiskt. En naturlig sådan sidointäkt är förstås provision på inkörda prispengar. Där kan man resonera så här: En häst som springer in 100 000 kronor under ett år genererar storleksordningen tio procent (10 000 kronor) i provision till proffstränaren. Det blir ett tillskott på 27 kronor per dag för den hästen och höjer alltså intäkten för genomsnittstränaren till 416 kronor per dag och 100 000-kronorshäst. Det är fortfarande väldigt långt upp till 585 kr – och 100 000 kronor är cirka 30 000 kronor över vad mediantävlingshästen springer in…

Ludvig & Co konstaterar att tränarna dels inte tar ut egen lön ur företagen på det sätt de borde kunna göra i en ekonomiskt sund verksamhet, och även att det finns tecken på att personalen i stallen i praktiken förväntas utföra mer än de anställda får betalt för (det har de som gjort studien dock inte uppnått statistiskt säkerställande för att kunna våga fastslå). Även på skötarsidan har det skett en reallönesänkning. Personalkostnaderna har i reella siffror minskat med 9,6 procent sedan 2017.

”Om det antas att all travträning sköts marknadsmässigt, att tränarnas lönepreferens är i snitt 35 000 kronor per månad, samt att alla hästskötare uppbär marknadsmässig lön enligt kollektivavtal, är den marknadsmässiga träningsavgiften minst 585 kronor”, skriver Björn Johansson på Ludvig & Co.

80 procent av de proffstränare som deltog i en enkät i oktober uppgav att de är oroliga för att tappa kunder om träningsavgiften höjs. Ludvig & Co hävdar att den oron är överdriven. Enligt studiens beräkningar skulle en höjning av träningsavgiften med tio procent resultera i ett bortfall av hästar på 5,7 procent. Det blir då alltså likväl en positiv affär för tränaren.

Dock kan väl konstateras att verkligheten i travstallen inte är så statistiskt enkel. För tränare med få hästar, och få hästägare, är det givetvis ett dråpslag om en prishöjning gör att tränaren tappar en hästägare, om det högre priset gör att hästägaren minskar sitt hästantal, eller väljer att inte föryngra/förnya hästinnehavet när det år så dags.

Ludvig & Co poängterar också att det är de mindre företagen som är mest utsatta:

”En långsiktig risk med att man som ägare finansierar ett underskott med minskade uttag samt att personal ej arbetar till marknadsmässiga löner, är att affärsmodellen på lång sikt inte har bärkraft då incitament saknas för att fortsätta arbeta i verksamheten. De största minskningarna av ägaruttag har under 2022 skett i de företag som har en årlig omsättning om 5 MSEK eller mindre.”

TR:s ordförande Jan Halberg konstaterar:

– Ludvig & Co har gjort ett kanonjobb när det gäller att sakligt belysa och beskriva den aktuella ekonomiska situationen för landets professionella travtränare. Visst,  travtränarföretagen har stora individuella skillnader till sin karaktär, så vissa enskilda tränare känner kanske inte riktigt igen sig i det Ludvig & Co målar upp. Men att branschen som helhet lider av svag lönsamhet har vi nu svart på vitt på. Studien visar tydligt det akuta behovet av förbättrade näringsförutsättningar för branschen.

Nedan kan den uppdaterade Ludvig & Co-studien läsas i sin helhet. Den har även tillställts Svensk Travsports ordförande Anders Källström, samt vd Maria Croon och vice vd Ulf Hörnberg.

/LARS DAHLGREN

Travtränarnas Ekonomiprofil 2023