Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Hjälp oss med studie av hästföretagande! Den uppmaningen kommer från Högskolan Dalarna.

Mer kunskap kring framgångsfaktorer i hästföretagande leder till bättre beslut i policyfrågor. Högskolan Dalarna och SLU tillsammans med NIBIO i Norge studerar detta i ett Stiftelsen Hästforskningsprojekt.

Hjälp behövs från medlemmar i TR genom att svara på en enkät. En länk skickas till alla TR.medlemmar via sms på torsdag (26/1). När studien är klar kommer TR få ta del av resultaten i en egen presentation.

Mer om projektet går att läsa här:  https://www.du.se/sv/forskning/forskningsprojekt/?code=HDA2021-00019