Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Enighet i BAS om att mer pengar är nödvändigt

De aktivas organisationer, under samlingsnamnet BAS, som är medlemmar i Svensk Travsport, är överens om det akuta behovet av mer pengar till banor och aktiva under 2023. Ett Teams-möte för BAS-organisationernas företrädare ägde rum under tisdagseftermiddagen. Enda...

Tränare positiva till djurskyddskontroller

Sveriges Lantbruksuniversitet och Statens Veterinärmedicinska anstalt har gjort en studie om djurskyddskontroller. Nu är resultatet klart. Studien gjordes som en webenkät och 396 travtränare har svarat. Det är värt att notera att nästan alla tränare svarade att god...