Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Onsdagsmöte/styrelsemöte TR 7 april 2021

Närv: Jan H. Peter E. Per C J. Thomas U. André E. På särskild inbjudan: Claes Svensson (valberedningen) Annika Larenius (travhippologen Wången) • Annika berättade vad en travhippolog är och vilka behov vi har i branschen. Behovet för den mindre tränaren känns för...

Anteckningar från styrelsens onsdagsmöte 3/3-21

Anteckningar från styrelsens onsdagsmöte 3/3-21 Närv: Jan Halberg, Peter Eriksson, André Eklund, Thomas Uhrberg och Per C Johansson Särskild kallelse: Staffan Osterling sekreterare Inbjudan från Erica Lindberg LRF häst skickas ut till våra medlemmar ATGs årsbokslut...

Noteringar från teamsmöte 8 jan

Stockholm den 8 januari 2021 Noteringar från teamsmöte gemensamma strategiska frågor mellan TR och ST Närvarande: Jan Halberg (TR), Staffan Osterling (TR), Jonny Staf (ST), Maria Croon (ST), Ulf Hörnberg (ST) och Petter Johansson (ST). Maria Croon välkomnande och...