Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Svensk Travsports ordförande Anders Källström skriver med jämna mellanrum medlemsbrev, som går ut till nyckelpersoner på banor och i BAS-organisationer. TR frågade Källström om det var okej att publicera dessa brev på TR:s hemsida, som information till TR:s medlemmar, och fick positivt svar.

Medlemmar i Travtränarnas Riksförbund har efterfrågat större transparens och mer information gällande vad som händer på den högsta nivån i Svensk Travsport. Genom att publicera ordföranden Anders Källströms månadsbrev avhjälps kanske åtmimstone en del av det informatonsbehov som påpekats av TR-medlemmar. Nedan finns utöver det senaste månadsbreven även de månadsbrev som Anders Källström skrivit sedan i höstas.

Månadsbrev Anders Källström_september 2022

Månadsbrev Anders Källström_november 2022

Månadsbrev Anders Källström_december 2022

Månadsbrev Anders Källström_februari 2023

Månadsbrev Anders Källström_april 2023

För att komplettera bilden ytterligare läggs här även med länkar till Svensk Travsports vd Maria Croons senaste vd-vbrev, som publiceras på travsport.se.

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/20222/november/vd-brev-hallbarhet-en-framtidsfraga/

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/20222/december/vd-brev-utmanande-tid-kraver-gemensamt-arbete/

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2023/januari/vd-brev-att-forbereda-for-det-varsta-men-hoppas-pa-det-basta/

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2023/mars/vd-brev-mer-initiativ-for-att-oka-intresset-for-travsporten/

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2023/april/vd-brev-en-legend-har-lamnat-oss/