Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Oro för stora kostnadsökningar präglade TR:s stämma

Stor oro för kostnadsutvecklingen gällande foder, drivmedel och energi präglade Travtränarnas Riksförbunds årsmöte i Göteborg i fredags. Kanske lättade oron bland TR:s delegater en del av de signaler som sedan kom från Svensk Travsports ledning vid det öppna mötet på...