Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Anteckningar styrelsemöte 4/9

Den stora punkten på måndagens telefonmöte var tävlingsplaneringen inför 2018. Frågan diskuterades såklart på förtroenderådet i Malmö där Jan Halberg var på plats – och hade således rapportering därifrån. De tre förslag kring tävlingsplaneringen som tagits fram inför...

Angående tävlingsdagsplanering och Xpresstravet

Med tanke på den pågående diskussionen om tävlingsdagsplanering och Xpresstravet ger TR här sin syn på saken. Vi anser att Solvalla ska vara en nationalarena med klass, givetvis med en egen tävlingsdag. Vi aktiva tycker inte att Xpresstravet är en lämplig produkt på...

Unikt tillfälle för alla A-tränare att få deltaga

Hur undvika halsinfektioner? Svaret ges på Stig H-Akademiens utbildningsdag den 3 oktober. Stig H – Akademien, där alla lärlingar och hästskötare som fått stipendier i mer än 20 års tid ingår, håller varje år en utbildningsdag på Lantbruksuniversitet i Ultuna där den...

Anteckningar från möte med Petter Johansson

Thomas Uhrberg och Jörgen Westholm hade ett möte med Petter Johansson 2/8-2017, och här kommer anteckningar från mötet. * Treåringar 2018 1. TR föreslår klassindelningar där lägsta propositionen ska vara stängd vid 49 999 kronor och hästarna kan ej ha vunnit lopp. 2....

Med anledning av…

Med anledning av Linn Anderssons skriverier på bla. Facebook om ekonomiska oklarheter hos A-tränare vill Travtränarnas Riksförbud klargöra vårt ställningstagande. Alla A-tränare står under Svensk Travsports reglemente och är skyldiga att följa dessa bestämmelser. Det...