Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Svar på motioner från Travtränarnas Riksförbund

Här kommer två motioner från Axevallas Travtränareförening till Årsmötet i Stockholm 2-3 april. 1. Axevalla Travtränareförening vill se en ändring på poängtalet i breddloppen. Sänka från 500 till 350 eller 300 maxpoäng. Samt att ha samma poängtal i breddloppen för...

Angående ändrad starttid på V75

Frågan var uppe på förtroenderådet under derbyhelgen i Malmö. TR och hästägarna var kritiska till att inte flytta tiden till kl 15.00 men fick inget gehör från travsällskapen som gick på ST-styrelsens tidigare beslut vilket innebär ingen ändring och starttiden kommer...

Undersökning starttid

Efter mötet i Halmstad kallat av Lutfi Kolgjini och Ulf Stenströmmer med inbjudna Marjaana Alaviuhkola och Lord Skarplöth fick TR uppdraget att göra en enkät till alla A-tränare om deras uppfattning i fråga starttid. Den skickades ut till alla 392 A-tränare och nästan...